เบอร์โทรติดต่อ
วัน-เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ เหมาลำ เดินทางเดือน 20-24 กุมภาพัธ์ 2563 - SAST191921

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ เหมาลำ เดินทางเดือน 20-24 กุมภาพัธ์ 2563

รหัสทัวร์ : SAST191921
TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N  ซุปตาร์ เหมาลำ  เดินทางเดือน 20-24 กุมภาพัธ์ 2563

  • ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ
  • ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ โตเกียว
  • บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
เดินทางช่วง
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 17,888 96,888 แสดง - 32
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 17,888 96,888 แสดง - 34
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 17,888 96,888 แสดง - 34
Powered by

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N  ซุปตาร์ เหมาลำ  เดินทางเดือน 20-24 กุมภาพัธ์ 2563
TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ เหมาลำ เดินทางเดือน 20-24 กุมภาพัธ์ 2563
ราคาเริ่มต้น 17,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน