เบอร์โทรติดต่อ
วัน-เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-CA01 HAPPY KOREA SKI RESORT & SHOPPING - SAST191533

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-CA01 HAPPY KOREA SKI RESORT & SHOPPING

รหัสทัวร์ : SAST191533
ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-CA01 HAPPY KOREA SKI RESORT & SHOPPING

  เดินทางช่วง
  26 ม.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 ( 35 ช่วงวันเดินทาง )

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 18,876 25,376 แสดง - 10
  27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 18,876 25,376 แสดง - 10
  28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 10
  29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 10
  30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 10
  31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 10
  1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 21
  7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 18,876 25,376 แสดง - 0
  Powered by

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-CA01 HAPPY KOREA SKI RESORT & SHOPPING
  ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-CA01 HAPPY KOREA SKI RESORT & SHOPPING
  ราคาเริ่มต้น 18,876
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน