เบอร์โทรติดต่อ
วัน-เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น

XJ 151 ซุปตาร์ เจ้าหญิงกับลิงหิมะ - SAST191394

XJ 151 ซุปตาร์ เจ้าหญิงกับลิงหิมะ

รหัสทัวร์ : SAST191394
XJ 151 ซุปตาร์ เจ้าหญิงกับลิงหิมะ

  • นาโกย่า . หมู่บ้านวิราคาโกะ เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ . ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ. หุบเขาจิโกคุตานิ ทะเลสาปฮามานาโกะ
  • ช้อปปิ้งซาคาเอะ ฟูจิเท็น สกี-รีสอร์ท
  • พิเศษ !!! บุฟเฟต์ขาปู + แช่ออนเซ็น
เดินทางช่วง
22 ม.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 ( 51 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 21
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 34
Sold Out
Powered by

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

XJ 151 ซุปตาร์ เจ้าหญิงกับลิงหิมะ
XJ 151 ซุปตาร์ เจ้าหญิงกับลิงหิมะ
ราคาเริ่มต้น 19,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน