เบอร์โทรติดต่อ
วัน-เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น

XJ150 ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ 5D 3N - SAST191173

XJ150 ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ 5D 3N

รหัสทัวร์ : SAST191173
XJ150  ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ 5D 3N

  • ไฮไลท์ ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
  • อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์
  • บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
เดินทางช่วง
31 ม.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 31
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 22
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 20
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 16
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
Sold Out
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 26
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 3
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
Sold Out
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 24
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
Sold Out
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 26
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 4
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 32
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 34
Powered by

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

XJ150  ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ 5D 3N
XJ150 ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ 5D 3N
ราคาเริ่มต้น 19,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน