เบอร์โทรติดต่อ
วัน-เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น

HJT-XW53-B01 HAPPY TOKYO ปี 2 UPDATE 24/06/2019 - SAST191171

HJT-XW53-B01 HAPPY TOKYO ปี 2 UPDATE 24/06/2019

รหัสทัวร์ : SAST191171
HJT-XW53-B01 HAPPY TOKYO ปี 2     UPDATE 24/06/2019

 • เล่นสกีฟูจิ,วัดพระใหญ่อุชิกุ ไดบุสึ,หุบเขาโอวาคุดานิ
 • ดิวตี้ฟรี,อิออน
 • บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 • 3 ดาว
เดินทางช่วง
22 ม.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 ( 61 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 23,876 31,876 แสดง - 34
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 23,876 31,876 แสดง - 34
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 23,876 31,876 แสดง - 34
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 23,876 31,876 แสดง - 2
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 22,876 30,876 แสดง - 34
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 22,876 30,876 แสดง - 34
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 24,876 32,876 แสดง - 34
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 24,876 32,876 แสดง - 34
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 24,876 32,876 แสดง - 34
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 24,876 32,876 แสดง - 34
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 25,876 33,876 แสดง - 34
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 24,876 32,876 แสดง - 34
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 24,876 32,876 แสดง - 34
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 24,876 32,876 แสดง - 34
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 25,876 33,876 แสดง - 34
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 25,876 33,876 แสดง - 34
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 25,876 33,876 แสดง - 34
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 24,876 32,876 แสดง - 34
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 24,876 32,876 แสดง - 34
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 24,876 32,876 แสดง - 34
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 25,876 33,876 แสดง - 34
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 25,876 33,876 แสดง - 34
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 25,876 33,876 แสดง - 34
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 25,876 33,876 แสดง - 34
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 24,876 32,876 แสดง - 34
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 24,876 32,876 แสดง - 34
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 24,876 32,876 แสดง - 34
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 24,876 32,876 แสดง - 34
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 24,876 32,876 แสดง - 34
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 24,876 32,876 แสดง - 34
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 24,876 32,876 แสดง - 34
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 24,876 32,876 แสดง - 0
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 24,876 32,876 แสดง - 0
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 26,876 34,876 แสดง - 34
Powered by

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

HJT-XW53-B01 HAPPY TOKYO ปี 2     UPDATE 24/06/2019
HJT-XW53-B01 HAPPY TOKYO ปี 2 UPDATE 24/06/2019
ราคาเริ่มต้น 22,876
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน