เบอร์โทรติดต่อ
วัน-เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D 3N ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ(XJ155) - SAST191036

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D 3N ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ(XJ155)

รหัสทัวร์ : SAST191036
TOKYO  FUJI  FUKUSHIMA  5D 3N  ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ(XJ155)

  • ภูเขาฟูจิ ชั้น 5 หมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ หน้าผาโทโนะ เฮทสิริ ชมซากุระ ณ.ปราสาทนกกระเรียน หรือปราสาทสึรุงะ ชมทะเลสาบอินะวะชิโระ
  • แช่ออนเซนเท้าหน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุโอไดบะ
เดินทางช่วง
1 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 ( 20 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
Sold Out
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 32,888 40,788 แสดง - 34
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 32,888 40,788 แสดง - 34
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 32,888 40,788 แสดง - 34
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 32,888 40,788 แสดง - 34
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 32,888 40,788 แสดง - 34
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 32,888 40,788 แสดง - 34
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 34
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 34
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 32,888 40,788 แสดง - 34
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 31,888 39,788 แสดง - 34
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 31,888 39,788 แสดง - 34
Powered by

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

TOKYO  FUJI  FUKUSHIMA  5D 3N  ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ(XJ155)
TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D 3N ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ(XJ155)
ราคาเริ่มต้น 23,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน