เบอร์โทรติดต่อ
วัน-เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น

XJ148 ซุปตา โลกสวย ด้วยมือเรา - SAST190935

XJ148 ซุปตา โลกสวย ด้วยมือเรา

รหัสทัวร์ : SAST190935
XJ148 ซุปตา โลกสวย ด้วยมือเรา

  • หมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ หน้าผาโทโน ออนเซนเท้า หน้าสถานรถไฟ ยูโบะคามิ วัดอาซากุสะ พระพุทธรูปอุชิคุ
  • เล่นสกี ลานสกีฟูจิเท็น อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ช้อปปิ้งจุใจที่โอไดบะ . ชินจุกุ
  • บุฟเฟ่ต์ขาปู
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
31 ม.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 ( 37 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 19
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 5
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 31
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 7
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 25,888 33,788 แสดง - 10
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 11
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 39
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 8
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 26
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 32
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 16
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 17
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 20,888 28,788 แสดง - 10
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
29 ก.พ. 63 - 4 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
3 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
4 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
5 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 30
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 18
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
9 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
Powered by

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

XJ148 ซุปตา โลกสวย ด้วยมือเรา
XJ148 ซุปตา โลกสวย ด้วยมือเรา
ราคาเริ่มต้น 20,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน