เบอร์โทรติดต่อ
วัน-เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น

XJ148 ซุปตา โลกสวย ด้วยมือเรา - SAST190935

XJ148 ซุปตา โลกสวย ด้วยมือเรา

รหัสทัวร์ : SAST190935
XJ148 ซุปตา โลกสวย ด้วยมือเรา

  • หมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ หน้าผาโทโน ออนเซนเท้า หน้าสถานรถไฟ ยูโบะคามิ วัดอาซากุสะ พระพุทธรูปอุชิคุ
  • เล่นสกี ลานสกีฟูจิเท็น อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ช้อปปิ้งจุใจที่โอไดบะ . ชินจุกุ
  • บุฟเฟ่ต์ขาปู
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
5 ม.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 ( 62 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 23
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 23
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 20,888 28,788 แสดง - 10
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
29 ก.พ. 63 - 4 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
3 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
4 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
5 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
9 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Powered by

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

XJ148 ซุปตา โลกสวย ด้วยมือเรา
XJ148 ซุปตา โลกสวย ด้วยมือเรา
ราคาเริ่มต้น 20,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน