เบอร์โทรติดต่อ
วัน-เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น

ทัวร์ลาว 28 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

BT-LAO01_FD ลาว..หลวงพระบาง

ทัวร์โค๊ด SAST190086
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

BT-LAO01_PG มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง

ทัวร์โค๊ด SAST190763
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว,ลอ่งเรือชมแม่น้ำโขง,เยี่ยมชมพระราชวังเก่า
วัดวิชุนราช,พระธาตุหมากโม,เที่ยวตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
ล่องเรือเพื่อรับประทานอาหารและชมพระอาทิตย์ตก
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

BT-LAO02_FD เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

ทัวร์โค๊ด SAST190049
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
Powered by